4.0
ECB Geomembran nedir, FPO Geomembran nedir

ECB Geomembran


ExtruBit® ve ExtruPol GEOMEMBRAN KULLANIM ALANLARI NEDİR ?                                           

kazıklı temel yalıtımı
 • Temel  ve Perde Yalıtım Uygulamaları  
 • Betona Yapışan Membran Uygulamaları
 • Tek Yüz Perde İzolasyonu
 • Kazık Başı ve Kazıklı Temel İzolasyon Uygulamaları
 • Deniz Yapıları İzolasyon Uygulamaları
 • Yeraltı Garaj Yapıları İzolasyon Uygulamaları
 • Metal - Trapez Çatı İzolasyon Uygulamaları
 • Teras Çatı İzolasyon Uygulamaları
 • Betonarme Çatı İzolasyon Uygulamaları
 • Yeşil Çatı Sistemleri ve İzolasyon Uygulamaları
 • Otopark Üstü Yalıtım Uygulamaları
 • Köprü ve Viyadük Yalıtımı
 • Kanal / Gölet İzolasyonu
 • Kimyasal Alan ve Katı Atık Depolama Sahaları İzolasyonu


AVANTAJLARI :

kazıklı temel izolasyonu
 • Yaşlanmayan yapıdadır, özelliklerini zamanla kesinlikle yitirmez.          
 • Dökülen betona yapışarak su geçirimsiz bağ kurar. Koruma şapına gerek yoktur.
 • Ek yerleri 2 tam basınçlı hava ile test edilir.
 • Çevre dostudur. ( PVC, plaslikleştirici, yumuşatıcı, ağır metaller, dolgu maddesi içermez. ) 
 • Deniz suyuna %100 dayanımlıdır.
 • UV ışınlarına karşı %100 dayanımlıdır.
 • Yırtılmaya, delinmeye ve çekmeye karşı yüksek dayanımlıdır.
 • Sıcaklık değişilkiklerinde özelliklerini yitirmez. ( +80°C / -50°C )
 • Otomatik kaynak makineleri ile çift sıra kaynak metodu ile uygulandığı için işçilik hatalarını en aza indirir.
 • Ekyeri kaynakları basınçlı hava ile test edilir.
 • Üzerindeki sinyal tabaka sayesinde, delinmeye ve zedenmeye karşı görsel test imkanı verir.
 • Kıvılcımlara yüksek dayanımlıdır ve alev yürütmez yapıdadır.
 • Bitki kökü etkilerine karşı tam dayanımlıdır.( FLL Sertifikalı )
 • Polistren, XPS, EPS ve Bitüm ile tam uyumludur, üzerine direkt uygulanabilir. 
 • Her türlü hava şartlarında ve ıslak yüzeylere uygulanabilir.
 • Tek kay uygulanır.

ExtruBit® ECB GEOMEMBRAN / ExtruPol FPO GEOMEMBRAN - PVC GEOMEMBRAN KARŞILAŞTIRMASI :

 • PVC Geomembran ürünlerinin hammaddesi polivilin klörür’dür. 

Polivinil klörür rijit ve sert bir yapıya sahip olup, bu ürüne yumuşak bir form kazandırabilmek için plaslikleştirici ve yumuşatıcı eklenmesi gerekmektedir. PVC Geomembran ürünleri içine sonradan eklenen plaslikleştirici ve yumuşatıcı katkı maddeleri, zamanla PVC Geomembran ürünü bünyesinden ayrılarak geomembranın sertleşmesine ve kırılgan bir hal almasına sebep olabilirler.

Özellikle UV ışınları, sıcak ve soğuk ısı değişimleri ve kimyasal etkiler bu yapısal değişimi hızlandırmakta ve PVC Geomembran ürünün yaşlanmasına sebep olmaktadır. ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünlerinin hammaddesi etilen ko polimer bitüm’dür. 

Bünyesinde plaslikleştirici ve yumuşatıcı bulunmamakta olup, zamanla kırılgan bir form almaz.

 • PVC Geomembran ürünlerinde plaslikleştirici ve solvent katkı maddelerine ilave olarak kalsit dolgu maddesi kullanılmaktadır. 

Burada amaç ürün maliyetini düşürmektir. Fakat bu durum ürün kalitesini düşürmektedir. Özeelikle bazı üreticiler proje bütçesine göre PVC Geomembran üretmekte olup, üretim sırasında bol bol kalsit kullanmaktadırlar. 

ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN üretimi sırasında kalsit vb dolgu maddesi kullanılmamaktadır. Her iki ürün teknik dökümanları karşılaştırıldığında ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünü performans üstülüğü açık olarak ortaya çıkmaktadır.

 • PVC Geomembran ürünleri yapısal olarak doğa dostu değildirler 

( fish test örneği ; balıklar PVC membran numunesi bırakılan akvaryumda 1 saatten az hayatta kalabilmekte, ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünleri ise 24 saatlik deney boyunca hayatta kalmaktadırlar )

 • PVC Geomembranlar ürünleri XPS,EPS ısı yalıtım levhaları ile uyumlu değildir ve kesinlikle direkt olarak temas edemezler. 

Arada mutlaka ayırıcı bir geotekstil keçe tabaka kullanılması gerekir.Bu geotekstil keçe ayırıcı tabakası şantiye şartlarında genellikle sıyrılmakta olup, PVC Geomembran ürünlerinin yapısal bozulmasına sebep olabilmektedir. 

ECB Geomembran ürünleri XPS ve EPS ürünleri ile direkt olarak temasa dayanıklıdır ve hiçbir yapısal bozulmaya uğramazlar.

 •  PVC Geomembranlar ürünleri Bitüm ile uyumlu değildir ve kesinlikle direkt olarak temas edemezler. 

Temas etmeleri durumunda yapısal bozulmaya uğrarlar. ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünleri Bitüm ile doğrudan temas edebilirler ve kesinlikle yapısal bozulmaya uğramazlar.

 • PVC Geomembranlar ürünleri uzun süreli UV ışınları etkisi altında yapısal bozulmaya uğrarlar. 

Temel yalıtımı uygulaması kapsamında özellikle yaz aylarında güneş altında yapılan PVC Geomembran ürünleri biran önce ve zaman geçirmeden tamamlanıp, koruma şap imalatına geçilmesi gerekmektedir. 

PVC Geomembran teknik dökümanlarında bu uyarı açık olarak yer almaktadır. Kademeli devam eden projelerde ve özellikle parapet alanlarında UV ışınlarına maruz kalan PVC Geomembran ürünleri kırılganlaşmaktadır. Uygulama firmaları kırılganlaşan ekyerlerini tekrar yumuşatabilmek için o bölgeyi solvent ile silip geçici olarak kaynak yapılabilinir hale getirmektedirler. 

Burada PVC Geomembran ürünlerinin solvent ile temasa uygun olmadığını ve yapısal bozulmaya uğradıklarını da önemle hatırlatmak isteriz. ExtruBit® ECB GEOMEMBRAN ürünleri standart uzun süreli UV dayanıma sabip olup, yapısal olarak hiçbir bozulmaya uğramamaktadır. 

 • PVC Geomembran ürünleri özellikle inşaat projelerinde çok yaygın kullanılan ve devamlı temas etmek zorunda olan kalıp yağı kimyasallarına karşı dayanımlı değillerdir. Direkt temas etmemelidir. ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünleri kalıp yağı ile direkt temas etmesi durumunda yapısal bozulmaya uğramazlar.
ecb geomembran

ExtruBit® ECB GEOMEMBRAN / ExtruPol FPO GEOMEMBRAN - Bitümlü MEMBRAN KARŞILAŞTIRMASI :

 • Bitümlü membran ürünleri ekyeri birleşimleri şaloma alevi ile sağlanmaktadır. 

Özellikle yüksek metrajlı projelerde ve uygulaması zor olan dik perde yüzeylerinde işçilik hatalarına çok açıktır. Ortalama bitmiş imalat hızı temel altı uygulamalarda 250 m2 dir. 

ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünleri ek yeri birleşimleri çift sıra ve tek sıra sıcak hava robot kaynağı ile yapılmakta olup, proje metrajı nekadar yüksek olursa olsun imalat hızı ve kalitesi kesinlikle değişmemektedir. Ekyeri kaynak imalatları basınç hava testi ile kontrol altında tutulmaktadır. Ortalama bitmiş imalat hızı temel altında 1000 m2 ‘dir. Bitümlü membran ürünleri tek yüz perde detaylarında uygulanamazlar, böyle bir uygulama detayı yoktur. 

Özellikle bozuk ve düzensiz iksa perde yüzeylerinde bitümlü membran uygulanamaz. ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünleri yatay ve dikey yüzeyde dökülen betona yapışma özelliğinden dolayı özellikle tekyüz perde alanlarında arkasında bulunan bozuk ve düzensiz iksa yüzeyinden etkilenmeden rahatlıkla kalıp içine uygulanabilmektedir. 

Günümüz projelerimizde çok sık rastlanan tek yüz perde uygulamaları ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünleri için kolaylıkla ve başarı ile uygulanan detaylar olmuştur.

 • Bitümlü membran ürünleri yağmurlu havalarda ve ıslak grobeton yüzeylerinde uygulama yapılamaz. 

Uygulama yapılacak olan ilk katın tam olarak yüzeye yapışabilmesi için grobetonun kuru olması önem arz etmektedir. Yağmurlu havalarda, grobeton yüzeyinin kurumasını beklemek istemeyen bazı firmalar, ilk kat bitümlü membranı grobeton yüzeyine yapıştırmadan serbest bırakıp ikinci kat bitümlü membranı birinci bitümlü membran katı üzerine şaloma alevi ile yapıştırmak sureti ile yalıtım sistemini serbest serim metodu ile uygulamaktadırlar. 

Burada karşılaşılan en büyük teknik hata, bitümlü membran ürünleri kopmada uzama değeri %10 ile %15 arasında değişmekte olup en fazla %30’dur. Serbest serim metodu ile uygulanması durumunda yapısal farklı oturmalardan kaynaklanan gerilmelerde ürün kopmada uzama limitlerini yeterince zorlamaktadır. 

Bitümlü membran ürünleri serbest serim metodu ile uygulanması için tasarlanmamışlardır. ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünleri yağmurlu havalarda ve ıslak grobeton yüzeylere rahatlıkla uygulanabilirler. Serbest serim metodu ile uygulanan ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünleri %600 ‘a varan kopmada uzama değerleri ile yapısal farklı oturmalara karşı rahat bir performans sergilemektedirler.

 • Bitümlü membran ürünleri Bitüm ile temas edemezler ve çok kısa bir süre içnde yapısal bozulmaya uğrarlar. 

ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünleri Bitüm ile doğrudan temas edebilirler ve kesinlikle yapısal bozulmaya uğramazlar.

 • Temel altı ve perde yalıtımı kapsamında kullanılan Bitümlü membran ürünleri uzun süreli UV ışınları etkisi altında yapısal bozulmaya uğrarlar. 

Temel yalıtımı uygulaması kapsamında özellikle yaz aylarında güneş altında yapılan Bitümlü membran ürünleri biran önce ve zaman geçirmeden tamamlanıp, koruma şap imalatına geçilmesi gerekmektedir. 

Bitümlü membran teknik dökümanlarında bu uyarı açık olarak yer almaktadır. Kademeli devam eden projelerde ve özellikle parapet alanlarında UV ışınlarına maruz kalan Bitümlü membran ürünleri kırılganlaşmaktadır. 

ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünleri standart uzun süreli UV dayanıma sabip olup, yapısal olarak hiçbir bozulmaya uğramamaktadır.

 • Bitümlü membran ürünleri deniz suyu ile temas edemezler, temas etmeleri durumunda zamanla ek yeri bölgelerinde açılmalar meydana gelmektedir. ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünleri deniz suyu ve benzer tuzlara karşı tam dayanımlı olup devamlı temas halinde dahi hiçbir yapısal bozulmaya uğramazlar.
 • Temel altı ve perde yalıtımı kapsamında kullanılan Bitümlü membran ürünleri bitki kökü etkilerine karşı dayanımlı değildir ve mutkala ilave bir kök bariyeri ürünü kullanılması gerekir. ExtruBit®ECB GEOMEMBRAN ürünü bitki kökü etkilerine karşı tam dayanımlı olup , bu dayanımı FLL sertifikası ile kanıtlanmıştır.
 • Bitümlü membran ürünleri -5°C / -15°C ve daha düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybederler.
© TÜM HAKLARI SAKLIDIR | İZİNSİZ KOPYALANAMAZ | TARMAN YAPI SİSTEMLERİ VE DIŞ TİC LTD ŞTİ 2010